De politie heeft tussen zaterdag 16 juni 21.00 uur en zondag 17 juni 03.30 uur een alcoholcontrole gehouden op de Professor Lorentzweg. Bij de controle werd samengewerkt met de Belastingdienst en Veilig Verkeer Nederland

Van 1947 bestuurders is een blaasproef afgenomen. 19 bestuurders kregen een verbaal voor rijden onder invloed. Van vijf bestuurders is het rijbewijs ingevorderd na het afnemen van een ademanalyse. Hoogst gemeten waarde hierbij is 725 ug/l. Ook blies een beginnen bestuurder 540 ug/l.

Drie bestuurders zijn bekeurd voor het rijden zonder rijbewijs. Een bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Een persoon is bekeurd voor het opgeven van een valse naam. Ook is er voor enkele honderden euro’s aan openstaande boetes geïnd.

De Belastingdienst heeft beslag gelegd op 20 personenauto’s. Hiervan zijn er 8 ook daadwerkelijk in beslag genomen en afgevoerd. In totaal is er voor bijna €4000,- aan belastingschuld geïnd.

Grote verkeerscontrole op de Midden Brabantweg N261 bij Waalwijk

Overige |